Ga naar de inhoud

PRIVACY VERKLARING

Home » PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring van PPS Imaging is voor het laatst herzien op 31-05-2018.

PPS Imaging, gevestigd op Flevolaan 22, 1382 JZ Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PPS Imaging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

PPS Imaging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Naam / e-mail adres: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigde belang;

Hoe lang we uw persoonsgegevens en aangeleverde bestanden bewaren

PPS Imaging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat u heeft aangegeven niet meer in onze bestanden te willen worden opgenomen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Delen van uw persoonsgegevens met derden

PPS Imaging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PPS Imaging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website pss-imaging.nl maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op uw computer om informatie op te slaan over uw bezoek aan de website.
We gebruiken alleen cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Wij volgen geen bezoekers, de cookies bevatten geen IP adressen of anderszins informatie die tot de bezoeker is te herleiden.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Wat zijn uw rechten?

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pps-imaging.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PPS Imaging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

PPS Imaging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens

PPS. Imaging BV
Flevolaan 22
1382 JZ Weesp
E info@pps-imaging.nl
T +31 (0)294 484 360

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.